4ndt's Blog

About NDT procedures, standards. Technical discussions

Procedura de examinare cu ultrasunete a imbinarilor sudate

1. SCOP

Prezenta procedură de lucru are drept scop depistarea defectelor interioare din îmbinările sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.

2. DOMENIU DE APLICARE

Această procedură stabileşte condiţiile tehnice în care se face examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat supuse supravegherii conform prevederilor PT Colecţia ISCIR. Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt aplicabile oricărui tip de îmbinare între materiale metalice, sudate cu pătrundere completă,  care au grosimea mai mare de 8 mm.  Discontinuităţile puse în evidenţă în îmbinarea sudată,  inclusiv în zona adiacentă pot fi de tip fisură, lipsă de topire,  sufluri,  lipsă de pătrundere,  retasură,  incluziuni solide,  pori,  etc.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN 473/2003

SR EN 583-1/2001

SR EN 583-2/2002

SR EN 1330-4/2003

SR EN 1712 / 2002

SR EN 1713 / 2000

SR EN 1714 / 2000

SR EN 12062 / 2001

SR EN 12223 / 2001

SR EN 25817 / 1993

SR EN 27963 / 1995

SR EN ISO 6520-1999

ASME secţiunea V 1998

ASTM E317-98

4. RESPONSABILITĂŢI

Această procedură de lucru,  conformă cu CR4 -03 va fi însuşită şi utilizată de operatorii de control din cadrul Laboratorului C.N.D.

Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate se va executa numai de personal autorizat conform prescripţiilor tehnice PT CR 11/2003 – colecţia ISCIR.

Operatorul care efectuează controlul şi completează buletinul de examinare trebuie să aibă cel puţin nivelul 2 de autorizare.

5. MOD DE LUCRU

Înainte de începerea examinării propriu-zise  cu ultrasunete,  se va face un control prealabil vizual pentru depistarea defectelor exterioare ce depăşesc limitele admise prin prescripţiile tehnice sau documentaţia de execuţie.

Operatorul trebuie să aibă acces la următoarele informaţii :

–         stadiul fabricaţiei în care trebuie să fie efectuate examinarea,  inclusiv tratamentul termic dacă e cazul;

–         pregătirea marginilor şi dimensiunilor îmbinărilor;

–         cerinţele privind starea suprafeţei;

–         procedura de sudare;

–         cerinţe privind raportul de examinare;

–         nivelurile de acceptare;

–         extinderea examinării;

–         nivelul de examinare;

–         procedurile pt. acţiuni corective;

–         nivelul de calificare al personalului;

5.ECHIPAMENTUL DE EXAMINARE

Echipamentul folosit la efectuarea examinărilor trebuie să fie verificat metrologic şi să respecte cerinţele din standardele aplicabile.

Frecvenţa palpatoarelor trebuie să fie cuprinsă în domeniul de la 2 … 5 MHz,  în funcţie de nivelurile de acceptare specificate.

Pentru examinarea iniţială, frecvenţa trebuie să fie cât mai coborâtă posibil în intervalul de mai sus ( conform SREN 1712 ). Pot fi utilizate frecvenţe mai ridicate pentru a îmbunătăţi rezoluţia domeniului dacă este necesar ( de ex. Conform SREN 1713 ).

Dacă examinarea se efectuează cu unde transversale şi fascicolul se reflectă pe o suprafaţă opusă de reflexie,  unghiul de incidenţă al fascicolului nu trebuie să fie mai mic de 35 0 şi de preferinţă nu mai mare de 70 0. În cazul în care se folosesc cel puţin două unghiuri de examinare diferenţa dintre acestea trebuie să fie cel puţin 10 0.

Distanţa între suprafaţa de examinare şi fundul tălpii palpatorului nu trebuie să depăşească 0,5 mm. Pentru suprafeţele cilindrice sau sferice trebuie satisfăcută următoarea condiţie: diametrul piesei în mm să fie mai mare sau egal de 15 ori decât dimensiunea tălpii palpatorului în mm.

6.CONDIŢII DE EXAMINARE

Suprafeţele elementelor care urmează a fi explorate trebuie să fie suficient de largi pentru a permite deplasarea palpatorului.  Suprafeţele de explorare trebuie să fie plane şi lipsite de materiale străine ( rugină,  ţunder,  stropi de sudură, striuri, etc. ) pentru a permite cuplarea palpatorului.  Suprafeţele de explorare şi suprafeţele de pe care se reflecta fascicolul ultrasonic sunt considerate satisfăcătoare daca rugozitatea suprafeţei este max. 6,3 μm,  pentru suprafeţe prelucrate mecanic sau 12,5 μm pentru suprafeţe sablate cu alice.

7.REGLAREA DOMENIULUI şi A SENSIBILITĂŢII

Reglarea domeniului şi sensibilităţii trebuie sa fie efectuata conform SREN 1714,  SREN 583 –2.Se vor efectua verificări de confirmare a acestor reglări la cel mult 4 ore şi la sfârşitul examinării.  Dacă în timpul acestor verificări se constată modificări trebuie să fie efectuate corecţii conform SREN 1714.

7.1 Niveluri de referinţă :

Se folosesc una din următoarele metode de reglare a nivelurilor de referinţă :

–         Metoda 1 : nivelul de referinţă corespunde unei curbe amplitudine – distanţă pentru o gaura cilindrica cu diametrul de 3mm.

–         Metoda 2 : nivelurile de referinţă pentru undele transversale şi longitudinale,  folosind sistemul DAM bazat pe un reflector în forma de disc ( DSR ) vezi tabelele 3,4 din PTCR 4 /2003 pct. 6.2.

–         Metoda 3 : nivelul de referinţă corespunde unei curbe CAD,  pentru o crestătură rectangulară adâncă de 1 mm.

–         Examinare în tandem : DDSR = 6mm pentru toate grosimile.

7.2 Niveluri de evaluare :

Toate indicaţiile egale  sau mai mari decât următoarele valori trebuie să fie evaluate :

–    Metoda 1 sau 3 : nivel de referinţă – 10 dB ( 33% din CAD )

–         Metoda 2 : nivel de referinţă – 4 Db,  conform tab.  2 şi 3 din PTCR 4 /2003.

–         Examinare în tandem : DDSR = 6 mm pentru toate grosimile.

7.3 Corecţie de transfer

Dacă se folosesc blocuri separate pentru nivelurile de referinţă se vor consulta tehnicile corespunzătoare în SREN 583-2.

Daca diferenţele de transfer sunt mai mici de 2 dB nu e necesara o corecţie.

Daca diferenţele de transfer sunt mai mari de 2 dB dar mai mici de 12 dB acestea trebuie compensate.

Daca pierderile de transfer sunt mai mari de 12 dB trebuie cercetată cauza şi efectuată pregătirea suprafeţei de explorat.

7.4 Raportul semnal / zgomot

În timpul examinării sudurii, nivelul zgomotului trebuie să rămână cu cel puţin 12 dB sub nivelul de evaluare.

7.5 Niveluri de examinare

Condiţiile de calitate pentru îmbinările sudate sunt asociate cu materialul,  procedeul de sudare şi condiţiile de funcţionare.  Din acest punct de vedere exista 4 niveluri de examinare : A,B,C,D.(vezi tab. 4 din PTCR 4/2003 ).

În general nivelul de examinare este legat de nivelul de calitate.  De la nivelul de examinare A la nivelul de examinare C creşte probabilitate de detectare a discontinuităţilor.

Atunci când este specificat conform SREN 12062,  nivelurile de examinare recomandate sunt cele specificate în tabelul 4 din PTCR4/2003.

Cerinţele specifice pentru nivelurile de examinare A…C sunt prezentate în anexa A din SREN 1714.  Pentru următoarele tipuri de îmbinări sudate cu pătrundere completă nivelurile de examinare se stabilesc conform SEREN 1714:

–         îmbinări cap la cap la table şi ţevi;

–         îmbinări în T;

–         îmbinări de ştuţuri pătrunse;

–         îmbinări în L;

–         îmbinări de ştuţuri aplicate;

–         îmbinări în cruce;

–         îmbinări de noduri în structuri tubulare.

8.TEHNICA DE EXAMINARE

Examinarea cu ultrasunete trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile SREN 583-1 şi cu următoarele prevederi suplimentare:

–         explorarea manuală;

–         examinarea imperfecţiunilor perpendiculare pe suprafaţă.

Indicaţiile se localizează folosind un sistem de referinţă care are ales un punct ca origine  suprafaţa de examinat ( vezi figura 2 din PTCR 4/2003 ).

Dacă examinarea se efectuează pe mai multe suprafeţe trebuie stabilite puncte de referinţă pe fiecare suprafaţă şi de asemenea o relaţie între poziţiile acestor puncte de referinţă astfel încât să se determine localizarea absolută a tuturor indicaţiilor.

Amplitudinea maximă se înregistrează în raport cu nivelul de referinţă convenit.

Lungimea indicaţiilor se determina conform SREN 1712 sau prin tehnica –6 dB.

Măsurarea înălţimii indicaţiilor se efectuează conform SREN 1714.

Caracterizarea imperfecţiunilor trebuie să îndeplinească cerinţele nivelurilor de acceptare sau dacă este necesar prin înţelegere între părţi.

9.NIVELURI DE ACCEPTARE

Sunt conform SREN 1712 respectiv nivelurile 2 şi 3  şi corespund examinărilor cu ultrasunete,  a îmbinărilor sudate cu pătrundere completă.

Nivelurile 2 şi 3 corespund nivelurilor de calitate B şi C din SREN 25817.  Se consideră neacceptate indicaţiile de discontinuităţi plane.

10.CARACTERIZAREA INDICAŢIILOR

Clasificarea indicaţiilor plane sau neplane se face conform SREN 1713 ţinând  seama de următorii factori :

–         tehnica de sudare şi geometria îmbinării;

–         amplitudinea ecoului;

–         reflectivitatea direcţională;

–         modelul ecostatic;

–         modelul ecodinamic.

11.INSTRUIREA PERSONALULUI

Operatorii C.N.D vor fi instruiţi în vederea aplicării acestei norme în totalitate.  Instruirea va fi făcută de şeful de laborator sau locţiitorul acestuia.

12. ÎnregistrĂri

Îmbinările sudate examinate cu ultrasunete vor fi marcate prin poansonare.

Laboratorul C.N.D va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a examinărilor efectuate,  care va cuprinde următoarele :

– data examinării ;

– denumirea elementului examinat ;

– numărul comenzii reperului ;

– numărul buletinului de examinare emis şi data emiterii;

– schiţa produsului;

– stadiul execuţiei;

– dimensiuni.

Laboratorul C.N.D va elibera un buletin  CR 4-2004.

Reclame

8 răspunsuri to “Procedura de examinare cu ultrasunete a imbinarilor sudate”

 1. uta aurel gabi said

  va rog sa imi trimiteti niste daca aveti niste chestionare pentru examenul de autorizare (prelungire) ISCIS pentru specialitatiile PT, UTg, UT, US

 2. c said

  pt CR-urile ISCIR-ului pentru nedistructive nu mai sunt valabile, ar trebui facuta o revizie a procedurilor.

 3. catalin said

  adevarat ca s-au anulat CR-urile,dar,dupa cum se stie-SR ISO 9000;SR EN ISO/CEI 17025-poti pastra procedura intocmita dupa fostele CR-uri cu mentiunea ca la referentiale sa nu mai fie citate;de asemenea pe buletine sa nu mai apara specificarea acestor documente

 4. catalin said

  ptr UTA Aurel Gabi-invata tu cartea lui Nastase si Bohanitel,si nu-ti mai trebuie niciun chestionar;ti-o spun din experienta proprie

 5. catalin said

  ptr Avramescu Sorin-ai uitat cateva specificatii valabile ptr palpatorii cu unghiuri de 45 si 30 grd,si anume:-45 ,2,25 MHz-examinarea se face de la 3N deoarece apar undele de tarare,iar la cel cu 30 grd -fasciculul incident va suferi o conversie

 6. Cazaceanu said

  Salut,
  Pot calcula diferenta de transfer cu un palpator normal si apoi sa fac corectia la examinarea aceluiasi material cu palpator inclinat…? Daca raspunsul este „nu” am nevoie si de o mica explicatie..
  Va multumesc…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: