4ndt's Blog

About NDT procedures, standards. Technical discussions

CT 39 patrimoniu standarde ASR valabil la 31 decembrie 2008

Indice Titlu limba română Număr pagini
2 3 4
SR …
SR 13207:1994 Sudarea cap la cap prin topire intermediară a metalelor feroase. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie 16
SR EN …
SR EN 287-1:2004 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri 42
SR EN 287-1:2004/A2:2006 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri 1
SR EN 287-1:2004/AC:2005 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri 6
SR EN 288-9:2001 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestre şi marine 30
SR EN 440:1996 Materiale pentru sudare consumabile. Sârme electrod si depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare 12
SR EN 499: 1997 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudare manuală cu arcul electric pentru sudare manuală cu arcul electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 15
SR EN 559:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Furtunuri flexibile de cauciuc pentru sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 560:2005 Echipamente pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 1
SR EN 560:2005 Echipamente pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 1
SR EN 560:2005/AC:2008 Echipamente pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 560:2005/AC:2008 Echipamente pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 561:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri rapide cu obturare, pentru sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 562:2004 Echipament pentru sudare cu gaz. Manometre utilizate pentru sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 562:2004 Echipament pentru sudare cu gaz. Manometre utilizate pentru sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN 730-1:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranţă. Partea 1: Opritor de flacără încorporat 4
SR EN 730-2:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Dispozitive de siguranţă. Partea 2: Fără opritor de flacără încorporat 4
SR EN 731:2001 Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale cu aspiraţie de aer. Specificaţii şi încercări 16
SR EN 756:2004 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, cupluri sârmă plină – flux şi sârmă tubulară – flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare 16
SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare 16
SR EN 758:1998 Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare 16
SR EN 759: 1998 Materiale pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare a metodelor de adaos pentrusudare. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare. 21
SR EN 760:1997 Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Clasificare 14
SR EN 875:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare 12
SR EN 876:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Incercarea la tracţiune longitudinală a metalului depus din îmbinările sudate prin topire 10
SR EN 895:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Incercarea la tracţiune transversală 14
SR EN 910:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercări la îndoire 24
SR EN 970:1999 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală 18
SR EN 1011-1:2001 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 20
SR EN 1011-1:2001/A1:2003 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 10
SR EN 1011-1:2001/A2:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 4
SR EN 1011-2:2002 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice 60
SR EN 1011-2:2002/A1:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice 4
SR EN 1011-3:2002 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile 28
SR EN 1011-3:2002/A1:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile 4
SR EN 1011-4:2002 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 4: Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor de aluminiu 26
SR EN 1011-4:2002/A1:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 4: Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor de aluminiu 4
SR EN 1011-5:2003 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 5: Sudarea oţelurilor placate 14
SR EN 1011-6:2006 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 6: Sudare cu laser 4
SR EN 1011-7:2005 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 7: Sudarea cu fascicul de electroni 42
SR EN 1043-1:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric 22
SR EN 1043-2:1999 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 2: Încercarea de microduritate a îmbinărilor sudate 14
SR EN 1044:2002 Lipire tare. Metale de adaos pentru lipire tare 4
SR EN 1045:1999 Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare şi condiţii tehnice de livrare 10
SR EN 1256:2006 Echipament pentru sudare cu gaz. Specificaţii pentru ansamblurile furtunurilor flexibile pentru echipamente pentru sudare, tăiere şi procedee conexe 1
SR EN 1289:2002 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 10
SR EN 1289:2002/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1289:2002/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1290:2000 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinarilor sudate 18
SR EN 1290:2000/A1:2003 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1290:2000/A2:2004 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1291:2002 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 10
SR EN 1291:2002/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1291:2002/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1320:2000 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Incercarea de rupere 18
SR EN 1321:2000 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate 14
SR EN 1326:2001 Echipament pentru sudare cu gaz. Echipamente mici pentru lipire tare şi sudare cu gaze 18
SR EN 1327:2001 Echipament pentru sudare cu gaze. Furtunuri din materiale termoplastice pentru sudare şi procedee conexe 4
SR EN 1327:2001 Echipament pentru sudare cu gaze. Furtunuri din materiale termoplastice pentru sudare şi procedee conexe 4
SR EN 1418:2000 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor metalice 18
SR EN 1435:2001 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate 36
SR EN 1435:2001/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1435:2001/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1597-1:2000 Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 1: Proba pentru epruvete de metal depus din oţel, nichel şi aliaje de nichel 12
SR EN 1597-2:2000 Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 2: Proba sudată pentru încercarea îmbinării sudate din oţel prin tehnica într-un singur rând şi în două rânduri 12
SR EN 1597-3:2000 Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 3: Încercarea aptitudinii de sudare în poziţie pe o îmbinare sudată în colţ 14
SR EN 1598:2001 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Perdele, benzi şi ecrane transparente pentru procedee de sudare cu arc electric 4
SR EN 1598:2001/A1:2002 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Perdele, benzi şi ecrane transparente pentru procedee de sudare cu arc electric 4
SR EN 1598:2001/A1:2002 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Perdele, benzi şi ecrane transparente pentru procedee de sudare cu arc electric 4
SR EN 1599:1999 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. Clasificare 16
SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare 18
SR EN 1668:2000 Materiale pentru sudare. Vergele, sârme şi depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare 14
SR EN 1708-1:2002 Sudare. Detalii de baza ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 1: Componente supuse la presiune 68
SR EN 1708-1:2002/A1:2004 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 1: Componente supuse la presiune 4
SR EN 1708-2:2001 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 2: Componente nesupuse presiunii interne 4
SR EN 1711:2002 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex 26
SR EN 1711:2002/A1:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex 4
SR EN 1712:2002 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinarilor sudate. Niveluri de acceptare 16
SR EN 1712:2002/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1712:2002/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 4
SR EN 1713:2000 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri 20
SR EN 1713:2000/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri 4
SR EN 1713:2000/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri 4
SR EN 1714:2000 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 34
SR EN 1714:2000/A1:2003 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1792:2003 Sudare. Lista multilingvă a termenilor din domeniul sudării şi al procedeelor conexe 142
SR EN 1792:2003 Sudare. Lista multilingvă a termenilor din domeniul sudării şi al procedeelor conexe 142
SR EN 11280:1993 Dispozitive de avans al sârmei pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate 9
SR EN 12062:2001 Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice 20
SR EN 12062:2001/A1:2003 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Reguli generale pentru materiale metalice 4
SR EN 12062:2001/A2:2004 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Reguli generale pentru materiale metalice 4
SR EN 12074:2001 Materiale pentru sudare. Condiţii de calitate pentru fabricaţia, furnizarea şi distribuţia materialelor consumabile pentru sudare şi procedee conexe 4
SR CR 12361+AC:1999 Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Reactivi pentru examinarea macroscopică şi microscopică 38
SR EN 12517-1:2006 Examinări nedistructive ale sudurilor. Partea 1: Evaluarea radiografică a îmbinărilor sudate din oţel, nichel, titan şi aliaje ale acestora. Niveluri de acceptare 20
SR EN 12536:2001 Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu gaze a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor termorezistente. Clasificare 4
SR EN 12584:2002 Imperfecţiuni ale suprafeţelor tăiate termic cu flacără oxigaz, cu laser şi cu plasmă 4
SR EN 12584:2002 Imperfecţiuni ale suprafeţelor tăiate termic cu flacără oxigaz, cu laser şi cu plasmă 4
SR EN 12797:2002 Lipire tare. Incercări distructive ale îmbinărilor prin lipire tare 34
SR EN 12797:2002/A1:2004 Lipire tare. Încercări distructive ale îmbinărilor prin lipire tare 4
SR EN 12799:2002 Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare 30
SR EN 12799:2002/A1:2004 Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare 4
SR EN 13133:2002 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare 18
SR EN 13134:2002 Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare 18
SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 18
SR EN 13622:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Terminologie. Termeni utilizaţi pentru echipamentul pentru sudare cu gaz 4
SR EN 13622:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Terminologie. Termeni utilizaţi pentru echipamentul pentru sudare cu gaz 4
SR EN 13918:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Regulatoare de debit integrate, utilizate pe buteliile pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Clasificare, specificaţii şi încercări 4
SR EN 14295:2004 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme tubulare şi cupluri sârmă-flux pentru sudare sub strat de flux a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare 4
SR EN 14324:2005 Lipire tare. Ghid de aplicare a îmbinărilor realizate prin lipire tare 52
SR EN 14532-1:2005 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 1: Metode de bază şi evaluarea conformităţii materialelor pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel 48
SR EN 14532-2:2005 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 2: Metode suplimentare şi evaluarea conformităţii materialelor pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel 26
SR EN 14532-3:2005 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 3: Evaluarea conformităţii sârmelor electrod, sârmelor şi vergelelor pentru sudarea aliajelor de aluminiu 32
SR EN 14610:2005 Sudare şi procedee conexe. Definiţiile procedeelor de sudare ale metalelor 1
SR EN 14610:2005 Sudare şi procedee conexe. Definiţiile procedeelor de sudare ale metalelor 1
SR EN 14640:2005 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme si vergele pline pentru sudare prin topire a cuprului şi aliajelor de cupru. Clasificare 1
SR EN 14700:2005 Materiale consumabile pentru sudare. Materiale consumabile pentru încărcare dură 1
SR EN 14717:2005 Sudare şi procedee conexe. Lista de verificări referitoare la mediu 1
SR EN 14717:2005 Sudare şi procedee conexe. Lista de verificări referitoare la mediu 1
SR EN 25817: 1993 Îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor. 15
SR EN 29692: 1994 Sudarea cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel. 17
SR EN 20693:1995 Dimensiunile discurilor pentru role-electrod de sudare în linie 6
SR EN 20865:1995 Canale în platourile maşinilor de sudat în relief 8
SR EN 21089:1993 Fixări pe con ale electrozilor pentru maşini de sudat în puncte. Dimensiuni 8
SR EN 22401:1996 Electrozi înveliţi. Determinarea diferitelor randamente şi a coeficientului de depunere 10
SR EN 22401:1996/AC:2003 Electrozi înveliţi. Determinarea diferitelor randamente şi a coeficientului de depunere 4
SR EN 22553:1995 Imbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene 58
SR EN 22553:1995 Imbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene 58
SR EN 25184:2002 Electrozi drepţi pentru sudare electrică prin presiune în puncte 14
SR EN 25817: 1993 Îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor. 15
SR EN 25821:1993 Capete amovibile pentru electrozi pentru sudare electrică prin presiune în puncte 10
SR EN 25822:2002 Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice 14
SR EN 25827:2002 Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere 16
SR EN 27286:2002 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune 14
SR EN 27286:2002 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune 14
SR EN 27931:2002 Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune 12
SR EN 28167:1994 Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune 10
SR EN 28167:1994 Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune 10
SR EN 28206:1995 Verificarea la recepţie a maşinilor de tăiere cu oxigen. Precizia de reproducere. Caracteristici de funcţionare 24
SR EN 28430-1:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 12
SR EN 28430-2:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse 12
SR EN 28430-3:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindrică prin presare 12
SR EN 29090:2001 Etanşeitatea la gaz a echipamentelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe 13
SR EN 29313:1995 Maşini de sudat electric prin presiune în puncte. Ţevi de răcire 8
SR EN 29454-1:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare şi caracteristici. Partea 1: Clasificare, marcare şi ambalare 12
SR EN 29455-1:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea continutului de substanţe nevolatile prin metoda gravimetrică 8
SR EN 29455-11:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 11: Solubilitatea reziduurilor de flux 8
SR EN 29455-14:1996 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 14: Determinarea adezivităţii reziduurilor de flux 8
SR EN 29455-5:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 5: Incercarea cu oglindă de cupru 8
SR EN 29455-8:1994 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea conţinutului de zinc 8
SR EN 29539:2001 Materiale pentru echipamente pentru sudare cu gaze, tăiere şi procedee conexe 10
SR EN 29692: 1994 Sudarea cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel. 17
SR CR  …
SR CR 13259:2002 Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale oxigen-gaz combustibil (tip maşina), de uz industrial, pentru încălzire cu flacăra şi procedee conexe 4
SR CR 13576:2002 Sudare. Implementarea condiţiilor de calitate din EN 729 pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 4
SR CR 14599:2003 Termeni şi definiţii pentru sudare în relaţie cu EN 1792 4
SR CR 14599:2003 Termeni şi definiţii pentru sudare în relaţie cu EN 1792 4
SR CR ISO ….
SR CR ISO 15608:2002 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor pentru sudare 4
SR CR ISO 17663:2002 Sudare. Ghid pentru condiţiile de calitate referitoare la tratamentul termic utilizat la sudare şi procedee conexe 4
SR EN ISO …
SR EN ISO 544:2004 Materiale pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare a materialelor de adaos. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare 4
SR EN ISO 1071:2004 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi, sârme electrod, vergele şi sârme tubulare pentru sudarea prin topire a fontelor. Clasificare 4
SR EN ISO 2503:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze pâna la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe 24
SR EN ISO 2503:2000/AC:2002 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze pâna la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN ISO 2560:2006 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare 36
SR EN ISO 3677:2002 Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare 12
SR EN ISO 3690:2002 Sudare şi procedee conexe. Determinarea conţinutului de hidrogen din metalul depus la sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice 4
SR EN ISO 3834-1:2006 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerinţelor de calitate 14
SR EN ISO 3834-2:2006 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Cerinţe de calitate complete 16
SR EN ISO 3834-3:2006 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Cerinţe de calitate normale 14
SR EN ISO 3834-4:2006 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Cerinţe de calitate elementare 10
SR EN ISO 3834-5:2006 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 5: Documente cu care este necesară conformarea pentru declararea conformităţii cu cerinţele de calitate ale ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4 16
SR EN ISO 4063:2000 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor si numerele de referinţă 16
SR EN ISO 4063:2000 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor si numerele de referinţă 16
SR EN ISO 5172:2006 Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate pentru sudare cu gaz, tăiere şi încalzire. Specificaţii şi încercări 1
SR EN ISO 5183-1:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10 4
SR EN ISO 5183-2:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare 4
SR EN ISO 5817:2008 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel,, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 32
SR EN ISO 5817:2008 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel,, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 32
SR EN ISO 5826:2004 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Transformatoare. Specificaţii generale aplicabile tuturor transformatoarelor 4
SR EN ISO 5826:2004 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Transformatoare. Specificaţii generale aplicabile tuturor transformatoarelor 4
SR EN ISO 5828:2003 Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. Cabluri de racordare secundare cu extremităţile conectate la borne răcite cu apă. Dimensiuni şi caracteristici 4
SR EN ISO 6520-1:1999 Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire 1
SR EN ISO 6520-2:2002 Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune 4
SR EN ISO 6847:2002 Materiale pentru sudare. Executarea unei depuneri de metal topit pentru analiza chimică 4
SR EN ISO 6848:2005 Sudare şi tăiere cu arc electric. Electrozi neconsumabili de wolfram. Clasificare 4
SR EN ISO 6947:2001 Suduri. Pozitţii de lucru. Definiţiile unghiurilor de înclinare şi de rotire 20
SR EN ISO 7284:2002 Echipament pentru sudare. Specificaţii particulare aplicabile transformatoarelor cu două înfăşurări secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile 18
SR EN ISO 7287:2003 Simboluri grafice pentru echipamente de tăiere termică 4
SR EN ISO 7287:2003 Simboluri grafice pentru echipamente de tăiere termică 4
SR EN ISO 7291:2002 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaz până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe 4
SR EN ISO 8166:2004 Sudare electrică prin presiune. Procedură pentru evaluarea duratei de viaţă a electrozilor utilizaţi la sudarea în puncte cu reglaje constante ale maşinii 4
SR EN ISO 8205-1:2003 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu două conductoare 4
SR EN ISO 8205-2:2003 Cabluri secundare răcite cu apa, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 2: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu un conductor 4
SR EN ISO 8205-3:2002 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări 16
SR EN ISO 8249:2002 Sudare. Determinarea indicelui de ferită (FN) în metalul depus din oţeluri inoxidabile austenitice şi ferito-austenitice Cr-Ni 4
SR EN ISO 9013:2003 Tăiere termică. Clasificarea tăierilor termice. Specificaţii geometrice ale produselor şi toleranţe referitor la calitate 4
SR EN ISO 9013:2003/A1:2004 Tăiere termică. Clasificarea tăieturilor termice. Specificaţii geometrice ale produselor şi toleranţe referitor la calitate 4
SR EN ISO 9018:2004 Încercari distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune a îmbinărilor în cruce şi suprapuse 4
SR EN ISO 9312:1998 Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. ªtifturi izolante pentru utilizare în echipamentele inferioare 7
SR EN ISO 9453:2007 Aliaje pentru lipire moale. Compoziţie chimică şi forme 1
SR EN ISO 9454-2:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare şi caracteristici. Partea 2: Caracteristici de performanţă 4
SR EN ISO 9455-2:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda ebuliometrică 12
SR EN ISO 9455-2:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda ebuliometrică 12
SR EN ISO 9455-3:1995 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea indicelui de aciditate prin metoda de titrare potenţiometrică şi vizuală 10
SR EN ISO 9455-6:2000 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea şi detectarea conţinutului de halogenuri (cu excepţia fluorurilor) 18
SR EN ISO 9455-9:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea conţinutului de amoniac 10
SR EN ISO 9455-9:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea conţinutului de amoniac 10
SR EN ISO 9455-10:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 10: Încercări privind eficacitatea fluxului prin metoda statică 4
SR EN ISO 9455-12:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 12: Incercarea la coroziune a ţevilor de oţel 10
SR EN ISO 9455-12:1998 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 12: Incercarea la coroziune a ţevilor de oţel 10
SR EN ISO 9455-13:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 13. Determinarea stropilor de flux 4
SR EN ISO 9455-15:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 15: Încercarea la coroziune a cuprului 4
SR EN ISO 9455-16:2002 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 16: Încercări privind eficacitatea fluxului prin metoda balanţei de umectare 4
SR EN ISO 9455-17:2006 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 17: Încercarea rezistenţei de izolaţie a suprafeţei reziduurilor de flux prin metoda pieptenului şi prin metoda migraţiei electrochimice 1
SR EN ISO 9606-2:2005 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu 40
SR EN ISO 9606-3:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru 32
SR EN ISO 9606-4:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel 32
SR EN ISO 9606-5:2002 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan si aliaje de titan, zirconiu si aliaje de zirconiu 28
SR EN ISO 9692-1:2004 Sudare si procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu radiatţi a oţelurilor 24
SR EN ISO 9692-2:2000 Sudare si procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor 16
SR EN ISO 9692-2:2000/AC:2003 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor 4
SR EN ISO 9692-3:2002 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale 18
SR EN ISO 9692-3:2002/A1:2004 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale 4
SR EN ISO 9692-4:2004 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 4: Oţeluri placate 4
SR EN ISO 10042:2006 Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu arc electric. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 26
SR EN ISO 10042:2006/AC:2006 Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu arc electric. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 6
SR EN ISO 10447:2007 Sudare electrică prin presiune. Încercări de desprindere prin jupuire şi cu dalta aplicate sudurilor electrice prin presiune în puncte şi în relief 17
SR EN ISO 10564:2002 Materiale de adaos pentru lipire moale şi tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei 12
SR EN ISO 10882-1:2003 Igienă şi securitate în sudare şi procedee conexe. Prelevarea particulelor din aer şi a gazelor din zona respiratorie a operatorului. Partea 1: Prelevarea particulelor din aer 4
SR EN ISO 10882-1:2003 Igienă şi securitate în sudare şi procedee conexe. Prelevarea particulelor din aer şi a gazelor din zona respiratorie a operatorului. Partea 1: Prelevarea particulelor din aer 4
SR EN ISO 10882-2:2003 Igienă şi securitate în sudare şi procedee conexe. Prelevarea particulelor din aer şi a gazelor din zona respiratorie a operatorului. Partea 2: Prelevarea gazelor 4
SR EN ISO 10882-2:2003 Igienă şi securitate în sudare şi procedee conexe. Prelevarea particulelor din aer şi a gazelor din zona respiratorie a operatorului. Partea 2: Prelevarea gazelor 4
SR EN ISO 12224-1:2003 Sârma pentru lipire moale, plină sau tubulară cu miez de flux. Specificaţii li metode de încercare. Partea 1: Clasificare şi cerinţa de performanţă 4
SR EN ISO 12224-2:2003 Sârmă pentru lipire moale, plină sau tubulară cu miez de flux. Specificaţii şi metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de flux 4
SR EN ISO 12224-3:2004 Sârmă pentru lipire moale, plină sau tubulară cu miez de flux. Specificaţii şi metode de încercare. Partea 3: Metodă de încercare a eficacităţii sârmelor cu miez de flux prin balanţa de umectare 4
SR EN ISO 13916:1998 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncalzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii 10
SR EN ISO 13916:1998 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncalzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii 10
SR EN ISO 13918:2001 Sudare. Bolţuri şi inele ceramice pentru sudarea cu arc electric a bolţurilor 4
SR EN ISO 13919-1:1999 Sudare. Îmbinări sudate cu fascicul de electroni şi laser. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor. Partea 1: Oţel 20
SR EN ISO 13919-2:2002 Sudare. Îmbinări sudate cu fascicul de electroni şi laser. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu sudabile 4
SR EN ISO 13919-2:2002/A1:2004 Sudare. Îmbinări sudate cu fascicul de electroni şi laser. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu sudabile 8
SR EN ISO 13920:1998 Sudare. Toleranţe generale pentru construcţii sudate. Dimensiuni pentru lungimi şi unghiuri. Forme si poziţii 12
SR EN ISO 14113:2001 Echipament pentru sudare cu gaz. Imbinări de furtunuri din cauciuc şi din material plastic pentru gaze comprimate sau lichefiate până la presiunea maximă de 450 bar 4
SR EN ISO 14114:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Condiţii generale 4
SR EN ISO 14172:2004 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel. Clasificare 29
SR EN ISO 14172:2004/AC:

 

2007

Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel. Clasificare 1
SR EN ISO 14175:2008 Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin topire şi procedee conexe 17
SR EN ISO 14175:2008 Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin topire şi procedee conexe 17
SR EN ISO 14270:2002 Dimensiunile epruvetelor şi procedura pentru încercarea de smulgere mecanizată a îmbinărilor sudate în puncte, în linie şi în relief 4
SR EN ISO 14271:2002 Încercarea de duritate Vickers a îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie (cu sarcini mici şi cu microsarcini) 4
SR EN ISO 14272:2002 Dimensiunile epruvetelor şi procedura pentru încercarea de tracţiune pe epruvete în cruce a îmbinărilor sudate în puncte şi în relief 4
SR EN ISO 14273:2002 Dimensiunile epruvetelor şi procedura pentru încercarea la forfecare prin tracţiune a îmbinărilor sudate în puncte, în linie şi în relief 4
SR EN ISO 14323:2006 Sudare electrică prin presiune în puncte şi în relief. Încercări distructive ale sudurilor. Dimensiunile epruvetelor şi procedura de încercare la forfecare prin soc şi la tracţiune prin şoc pe epruvete în cruce 1
SR EN ISO 14324:2004 Sudare electrică prin presiune. Încercări distructive ale îmbinărilor sudate. Metodă de încercare la oboseală a îmbinărilor sudate în puncte 4
SR EN ISO 14327:2004 Sudare electrică prin presiune. Proceduri pentru determinarea domeniului de sudabilitate pentru sudarea electrică prin presiune în puncte, în relief şi în linie 4
SR EN ISO 14329:2004 Sudare electrică prin presiune. Încercări distructive ale îmbinărilor sudate. Tipuri de rupturi şi dimensiuni geometrice ale îmbinărilor sudate prin presiune în puncte, în linie şi în relief 4
SR EN ISO 14343:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. Clasificare 1
SR EN ISO 14344:2005 Sudare şi procedee conexe. Procedee de sudare electrică în mediu de gaz protector şi prin flux. Ghid de aprovizionare cu materiale consumabile 4
SR EN ISO 14372:2002 Materiale pentru sudare. Determinarea rezistenţei la umiditate a electrozilor utilizaţi la sudarea manuală cu arc electric cu electrod învelit, prin măsurarea hidrogenului difuzibil 4
SR EN ISO 14373:2007 Sudare electrică prin presiune. Procedură pentru sudarea în puncte a oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon acoperite sau neacoperite 27
SR EN ISO 14554-1:2003 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudare electrică prin presiune a materialelor metalice. Partea 1: Condiţii de calitate complete 4
SR EN ISO 14554-2:2003 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudare electrică prin presiune a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de calitate elementare 4
SR EN ISO 14555:2002 Sudare. Sudarea bolţurilor pe materiale metalice 1
SR EN ISO 14731:2007 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi 1
SR EN ISO 14744-1:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fascicul de electroni. Partea 1: Principii şi condiţii de recepţie 4
SR EN ISO 14744-2:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fascicul de electroni. Partea 2: Măsurarea caracteristicilor tensiunii de accelerare 4
SR EN ISO 14744-3:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fascicule de electroni. Partea 3: Măsurarea caracteristicilor intensităţii fasciculului 4
SR EN ISO 14744-4:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fascicul de electroni. Partea 4: Măsurarea vitezei de sudare 4
SR EN ISO 14744-5:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fascicul de electroni. Partea 5: Măsurarea preciziei geometrice 4
SR EN ISO 14744-6:2003 Sudare. Inspecţie de recepţie a maşinilor de sudat cu fasciculul de electroni. Partea 6: Măsurarea stabilităţii poziţiei spotului 4
SR EN ISO 15011-1:2003 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 1: Determinarea gradului de emisie şi prelevarea pentru analiza particulelor de fum 4
SR EN ISO 15011-1:2003 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 1: Determinarea gradului de emisie şi prelevarea pentru analiza particulelor de fum 4
SR EN ISO 15011-2:2004 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 2: Determinarea gradului de emisie a gazelor, cu excepţia ozonului 4
SR EN ISO 15011-2:2004 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 2: Determinarea gradului de emisie a gazelor, cu excepţia ozonului 4
SR EN ISO 15011-4:2006 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 4: Fişe cu date despre fum 1
SR EN ISO 15011-4:2006 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 4: Fişe cu date despre fum 1
SR EN ISO 15012-1:2005 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului. Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare 28
SR EN ISO 15012-1:2005 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului. Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare 28
SR EN ISO 15607:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale 4
SR EN ISO 15609-1:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric 4
SR EN ISO 15609-2:2002 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu gaze 4
SR EN ISO 15609-2:2002/A1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu gaze 4
SR EN ISO 15609-3:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificatţa procedurii de sudare. Partea 3: Sudare cu fascicul de electroni 4
SR EN ISO 15609-4:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 4: Sudare cu laser 4
SR EN ISO 15609-5:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 5: Sudare electrică prin presiune 4
SR EN ISO 15610:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe materialele consumabile supuse încercării 4
SR EN ISO 15611:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea pe baza experienţei de sudare 4
SR EN ISO 15612:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin referire la o procedură standard de sudare 4
SR EN ISO 15613:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricaţie 14
SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel 4
SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 12
SR EN ISO 15614-2:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale 1
SR EN ISO 15614-3:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 3: Sudarea prin topirea fontelor nealiate şi slab aliate 27
SR EN ISO 15614-4:2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu 1
SR EN ISO 15614-4:2006/AC:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu 3
SR EN ISO 15614-5:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, a zirconiului şi a aliajelor acestora 4
SR EN ISO 15614-6:2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale 32
SR EN ISO 15614-7:2007 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare 32
SR EN ISO 15614-8:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă – placă tubulară 28
SR EN ISO 15614-10:2005 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice Verificarea procedurii de sudare. Partea 10: Sudare în cheson în mediu hiperbaric 1
SR EN ISO 15614-11:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser 34
SR EN ISO  15614-12:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare în puncte, în linie şi în relief 4
SR EN ISO 15614-13:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 13: Sudare cap la cap prin rezistenţa şi sudare prin scânteiere 1
SR EN ISO 15615:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudură, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de înaltă presiune 4
SR EN ISO 15615:2003 Echipament pentru sudare cu gaz. Baterii de butelii de acetilenă pentru sudură, tăiere şi procedee conexe. Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de înaltă presiune 4
SR EN ISO 15616-1:2003 Verificarea la recepţie a maşinilor pentru sudare şi tăiere de înaltă calitate cu laser CO2. Partea 1: Principii generale şi condiţii de recepţie 4
SR EN ISO 15616-2:2003 Verificarea la recepţie a maşinilor pentru sudare şi tăiere de înaltă calitate cu laser CO2. Partea 2: Măsurarea preciziei statice şi dinamice 4
SR EN ISO 15616-3:2003 Verificarea la recepţie a maşinilor pentru sudare şi tăiere de înaltă calitate cu laser CO2. Partea 3: Etalonarea instrumentelor de măsurare a debitului şi a presiunii gazului 4
SR EN ISO 15618-1:2002 Calificarea sudorilor pentru sudare sub apă. Partea 1: Sudori scafandri pentru sudare hiperbarică sub apă 4
SR EN ISO 15618-2:2002 Calificarea sudorilor pentru sudare sub apă. Partea 2: Sudori scafandri şi operatori sudori pentru sudare hiperbarică sub apă în mediu uscat 4
SR EN ISO 15620:2002 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice 42
SR EN ISO 16432:2007 Sudare electrică prin presiune. Procedură pentru sudarea în relief a oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon acoperite sau neacoperite 25
SR EN ISO 16433:2007 Sudare electrică prin presiune. Procedură pentru sudarea în linie a oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon acoperite sau neacoperite 33
SR EN ISO 16834:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme vergele şi depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare 1
SR EN ISO 17633:2006 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme si vergele tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. Clasificare 32
SR EN ISO 17634:2006 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor termorezistente. Clasificare 26
SR EN ISO 17641-1:2005 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de fisurare la cald a îmbinărilor sudate. Procedee de sudare cu arc electric. Partea 1: Generalităţi 4
SR EN ISO 17641-2:2005 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de fisurare la cald a îmbinărilor sudate. Procedee de sudare cu arc electric. Partea 2: Încercări pe epruvete sudate cu auto-reţinere 1
SR EN ISO 17642-1:2005 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de fisurarea la rece a îmbinărilor sudate. Procedee de sudare cu arc electric. Partea 1: Generalităţi 4
SR EN ISO 17642-2:2005 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de fisurare la rece a îmbinărilor sudate. Procedee de sudare cu arc electric. Partea 2: Încercări pe epruvete sudate cu auto-reţinere 1
SR EN ISO 17642-3:2005 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de fisurare la rece a îmbinărilor sudate. Procedee de sudare cu arc electric. Partea 3: Încercări pe epruvete supuse la o forţă exterioară 1
SR EN ISO 17652-1:2004 Sudare. Încercarea grundului de uzinare în relaţie cu sudarea şi procedeele conexe. Partea 1: Cerinţe generale 4
SR EN ISO 17652-2:2004 Sudare. Încercarea grundului de uzinare în relaţie cu sudarea şi procedeele conexe. Partea 2: Proprietăţi referitoare la sudarea grundului de uzinare 4
SR EN ISO 17652-3:2004 Sudare. Încercarea grundului de uzinare în relaţie cu sudarea şi procedeele conexe. Partea 3: Tăiere termică 4
SR EN ISO 17652-4:2004 Sudare. Încercarea grundului de uzinare în relaţie cu sudarea şi procedeele conexe. Partea 4: Emisie de fumuri şi de gaze 4
SR EN ISO 17653:2003 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la răsucire a sudurilor executate electric prin presiune în puncte 12
SR EN ISO 17654:2003 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Sudare electrică prin presiune. Încercarea la presiune a sudurilor executate electric prin presiune în linie 10
SR EN ISO 17655:2003 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Metoda de eşantionare pentru măsurarea feritei delta 12
SR EN ISO 17657-1:2007 Sudare electrică prin presiune. Măsurarea curentului la sudarea electrică prin presiune. Partea 1: Linii directoare pentru măsurare 23
SR EN ISO 17657-2:2007 Sudare electrică prin presiune. Măsurarea curentului la sudarea electrică prin presiune. Partea 2: Ampermetru cu bobină pentru măsurarea curentului- 21
SR EN ISO 17657-3:2007 Sudare electrică prin presiune. Măsurarea curentului la sudarea electrică prin presiune. Partea 3: Bobină pentru măsurarea curentului 27
SR EN ISO 17657-4:2007 Sudare electrică prin presiune. Măsurarea curentului la sudarea electrică prin presiune. Partea 4: Sistem de etalonare 35
SR EN ISO 17657-5:2007 Sudare electrică prin presiune. Măsurarea curentului la sudarea electrică prin presiune. Partea 5: Verificarea sistemului de măsurare a curentului de sudare 17
SR EN ISO 17659:2005 Sudare. Lista multilingvă cu termenii referitori la îmbinările sudate, cu ilustraţii 4
SR EN ISO 17659:2005 Sudare. Lista multilingvă cu termenii referitori la îmbinările sudate, cu ilustraţii 4
SR EN ISO 17660-1:2007 Sudare. Sudarea armăturilor de oţel. Partea 1: Îmbinări sudate care transmit încărcări 1
SR EN ISO 17660-2:2007 Sudare. Sudarea armăturilor de oţel. Partea 2: Îmbinări sudate care nu transmit încărcări 1
SR EN ISO 17662:2005 Sudare. Etalonarea, verificarea şi validarea echipamentelor utilizate la sudare, inclusiv procedeele conexe 1
SR EN ISO 18273:2004 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea aluminiului şi aliajelor de aluminiu. Clasificare 13
SR EN ISO 18274:2004 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, electrozi bandă, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel. Clasificare 27
SR EN ISO 18274:2004/AC:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, electrozi bandă, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel. Clasificare 1
SR EN ISO 18276:2006 Materiale consumabile pentru sudare. Sârmă tubulară pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector şi fără protecţie a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare 1
SR EN ISO 18278-1:2005 Sudare electrica prin presiune. Sudabilitate. Partea 1: Evaluarea sudabilităţii la sudarea electrică prin presiune în puncte, în linie şi în relief a materialelor metalice 4
SR EN ISO 18278-2:2005 Sudare electrica prin presiune. Sudabilitate. Partea 2: Metode alternative de evaluare a tablelor de oţel pentru sudare în puncte 4
SR EN ISO 18279:2004 Lipire tare. Imperfecţiuni ale îmbinărilor realizate prin lipire tare 32
SR EN ISO 18594:2007 Sudare prin presiune în puncte, în relief şi în linie. Metodă pentru determinarea rezistenţei de tranziţie pe aluminiu şi pe oţel 1
SR EN ISO 18595:2008 Sudarea electrică prin presiune. Sudarea în punctte a aluminiului şi aliajelor de aluminiu. Sudabilitate, sudare şi încercări 28
SR EN ISO 21952:2008 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod, sârme, vergele şi metal depus pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor rezistente la fluaj. Clasificare 22
SR EN ISO 22825:2007 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Examinarea sudurilor de oţel austenitic şi de aliaje pe bază de nichel 1
SR EN ISO 22827-1:2006 Inspecţia de recepţie pentru maşinile pentru sudarea cu fascicul laser Nd:YAG. Maşini cu transport de fascicul prin fibră optică. Partea 1: Ansamblu laser 4
SR EN ISO 22827-2:2006 Inspecţia de recepţie pentru maşinile pentru sudarea cu fascicul laser Nd:YAG. Maşini cu transport de fascicul prin fibră optică. Partea 2: Mecanism de poziţionare 4
SR EN ISO 22829:2008 Sudarea elecrică prin presiune. Transformatoare-redresoare pentru puistolete de sudare cu transformator încorporat. Transformatoare-redresoare alimentate la o frecvenţă de 1000 Hz 34
SR EN ISO 22829:2008 Sudarea elecrică prin presiune. Transformatoare-redresoare pentru puistolete de sudare cu transformator încorporat. Transformatoare-redresoare alimentate la o frecvenţă de 1000 Hz 34
SR EN ISO 24034:2006 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme şi vergele pline pentru sudarea prin topire a titanului şi aliajelor de titan. Clasificare 4
SR EN ISO 24598:2008 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, sârme tubulare şi cupluri sârmă – flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor rezistente la fluaj. Clasificare 27
SR ISO ….
SR ISO 3677:1994 Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare 5
SR ISO 3677:1994 Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare 5
SR ISO 3677:1994/A99:2002 Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare 8
SR ISO 5182:1993 Sudare. Materiale pentru electrozi pentru sudare electrică prin presiune şi echipamente anexe 16
SR ISO 5182:1993 Sudare. Materiale pentru electrozi pentru sudare electrică prin presiune şi echipamente anexe 16
SR ISO 5184:1993 Electrozi dreptţipentru sudare electrică prin presiune în puncte 8
SR ISO 5184:1993 Electrozi dreptţipentru sudare electrică prin presiune în puncte 8
SR ISO 5184:1993/A99:2002 Electrozi drepţi pentru sudare electrică prin presiune în puncte 8
SR ISO 5822:1993 Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice 8
SR ISO 5822:1993/A99:2002 Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice 8
SR ISO 5827:1993 Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere 10
SR ISO 5827:1993/A99:2002 Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere 8
SR ISO 5829:1993 Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap amovibil (con inferior 1/10) 6
SR ISO 5830:1993 Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con exterior pentru electrod 6
SR ISO 6210-1:1995 Cilindri pentru capete pentru sudare electrică prin presiune montate pe robot. Partea 1: Condiţii generale 8
SR ISO 6947:1994 Suduri. Poziţii de lucru. Definiţiile unghiurilor de înclinare şi de rotire 14
SR ISO 6947:1994/A99:2001 Suduri. Poziţii de lucru. Definiţiile unghiurilor de înclinare şi de rotire 8
SR ISO 7284:1996 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Specificaţii particulare aplicabile transformatoarelor cu două înfăşurări secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile 14
SR ISO 7284:1996/A99:2002 Echipament pentru sudare. Specificaţii particulare aplicabile transformatoarelor cu două înfăşurări secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile 8
SR ISO 7931:1993 Capace şi inele izolate pentru echipamente de sudat electric prin presiune 8
SR ISO 7931:1993/A99:2002 Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune 8
SR ISO 8205-3:1996 Cabluri electrice răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări 10
SR ISO 8205-3:1996/A99:2002 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări 8
SR ISO 10564:1995 Materiale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei 8
SR ISO 10564:1995/A99:2002 Materiale de adaos pentru lipire moale şi tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei 8
STAS ….
STAS 294-80 Sârmă şi vergele din aliaje cupru-zinc pentru lipit 4
STAS 735/2-87 Desene tehnice. Notarea procedeelor de verificare nedistructivă a îmbinărilor sudate 6
STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcare prin sudare. Condiţii tehnice de calitate 8
STAS 4137/1-83 Aparate de sudat şi de tăiat cu gaze. Clasificare şi terminologie 12
STAS 5540/6-77 Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea de aplatisare 2
STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Terminologie 16
STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Terminologie 16
STAS 5555/3-85 Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizată cu arc electric. Clasificare şi terminologie 8
STAS 5555/3-85 Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizată cu arc electric. Clasificare şi terminologie 8
STAS 6306/1-80 Generatoare de acetilenă. Clasificare şi terminologie 6
STAS 6306/3-82 Generatoare de acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate 6
STAS 6307-80 Supape hidraulice de siguranţă pentru acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate 6
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază 4
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază 4
STAS 7748-85 Încercările metalelor. Încercarea la îndoire a epruvetelor încărcate cu sudură longitudinală 4
STAS 7932/2-90 Încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. Încercarea la tracţiune 4
STAS 7932/4-90 Încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. Încercarea la răsucire 4
STAS 7988-91 Electrozi pentru crăiţuire 4
STAS 8299-78 Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor 8
STAS 8456-69 Sudare în construcţii navale. Formele şi dimensiunile rosturilor şi reprezentarea sudurilor în desene 68
STAS 8971-87 Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu conţinut de argint 6
STAS 9056-71 Determinarea caracteristicilor mecanice ale metalului depus la sudarea cu gaz 6
STAS 9261-81 Încercările metalelor. Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruvete încărcate cu sudură 8
STAS 9477/2-73 Fluxuri topite pentru sudarea oţelurilor. Metode de analiză chimică 10
STAS 9559-82 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea electrică în baie de zgură 8
STAS 9830-87 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea cuprului şi aliajelor de cupru 14
STAS 10181-87 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea aluminiului şi aliajelor de aluminiu 12
STAS 10221-83 Încercările metalelor. Încercarea de fisurare la cald a metalului depus prin sudare 4
STAS 10552-76 Determinarea conţinutului de ferită delta în metalul depus la sudarea oţelurilor austenitice. Metoda microscopică 8
STAS 10564/2-81 Tăierea cu plasmă a metalelor. Clase de calitate ale tăieturilor 4
STAS 10626/2-81 Electrozi de contact pentru sudare în puncte. Capete pentru electrozi drepţi din două piese. Forme şi dimensiuni 2
STAS 10867-77 Detectoscopie cu radiaţii penetrante. Controlul îmbinărilor din aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate prin puncte 6
STAS 10882-84 Încercările metalelor. Încercarea de fisurare la rece a îmbinărilor din oţel sudate cu arc electric 8
STAS 10888-77 Încercările metalelor. Încercări ale îmbinărilor din table subţiri sudate în colţ 4
STAS 10897/3-82 Încercarea la încovoiere prin şoc a îmbinărilor prin lipire tare 4
STAS 10897/5-86 Încercările metalelor. Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite la temperaturi scăzute 4
STAS 11051/1-84 Maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice generale 20
STAS 11052-79 Maşini de sudat electric prin presiune. Clasificare şi terminologie 42
STAS 11159-78 Aliaje de lipit în formă de sârmă şi tubulare cu decapant 4
STAS 11178-91 Dispozitive pentru mecanizarea operaţiilor de sudare. Dispozitive de poziţionare prin rotire. Parametri principali 4
STAS 11182-79 Electrozi de contact pentru sudare în puncte, în relief şi în linie. Clasificare 10
STAS 11200/450-88 Simboluri grafice. Tabel sinoptic pentru simbolurile grafice utilizate la sudare şi procedee conexe 4
STAS 11200/451-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru tractor pentru sudare 2
STAS 11200/452-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru alimentare cu gaz 2
STAS 11200/453-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru clema de contact 2
STAS 11200/454-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru caracteristica externă coborâtoare 2
STAS 11200/455-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru caracteristica externă rigidă 2
STAS 11200/459-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare, în general 2
STAS 11200/460-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare manuală cu arc electric 2
STAS 11200/461-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudarea MIG/MAG 2
STAS 11200/462-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudarea WIG 2
STAS 11200/463-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru portelectrod pentru sudare manuală 2
STAS 11200/464-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru cap de sudare MIG/MAG 2
STAS 11200/466-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru rezervor cu pulbere sau cu flux 2
STAS 11200/467-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare sub strat de flux 2
STAS 11200/468-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare în puncte topite 2
STAS 11200/469-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare MIG/MAG în puncte topite 2
STAS 11200/470-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudare WIG în puncte topite 2
STAS 11200/471-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru transfer prin scurtcircuitare 2
STAS 11200/472-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru transfer fin 2
STAS 11200/473-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru transfer cu arc pulsat 2
STAS 11200/474-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru purjare a aerului (prin gaz) 2
STAS 11200/475-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin contact 2
STAS 11200/476-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin curenţi de înaltă frecvenţă 2
STAS 11200/478-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudarea cu plasmă 2
STAS 11200/479-81 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru tăierea cu plasmă 2
STAS 11200/480-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru plasmă (gaz ionizat) 2
STAS 11200/481-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru gaz protector al plasmei 2
STAS 11200/482-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru conectarea electrodului capului cu plasmă (pol negativ) 2
STAS 11200/483-82 Simboluri grafice. Simbol grafic pentru duza capului cu plasmă (pol pozitiv) 2
STAS 11212/1-84 Lipirea metalelor. Terminologie 12
STAS 11212/1-84 Lipirea metalelor. Terminologie 12
STAS 11279/1-87 Tractoare pentru sudare. Condiţii tehnice generale de calitate 8
STAS 11613-81 Tăierea termică a metalelor. Terminologie 12
STAS 11613-81 Tăierea termică a metalelor. Terminologie 12
STAS 12090-82 Sudarea metalelor şi procedee conexe. Dispozitive pentru mecanizare. Clasificare şi terminologie 12
STAS 12126-82 Aliaje pentru lipire. Determinarea înălţimii de ridicare prin capilaritate 4
STAS 12127-82 Aliaje pentru lipire. Determinarea capacităţii de umectare 4
STAS 12181-84 Încercările metalelor. Încercarea de duritate sub sudură 2
STAS 12229-84 Îmbinări sudate în puncte topite. Forme şi dimensiuni 10
STAS 12255-84 Îmbinări sudate cap la cap ale ţevilor de oţel. Formele şi dimensiunile rosturilor 4
STAS 12265-84 Dispozitive pentru mecanizarea operaţiilor de sudare. Condiţii tehnice generale de calitate 6
STAS 12279-84 Îmbinări sudate în puncte, în relief şi în linie. Elemente constructive şi dimensiuni 6
STAS 12310/1-85 Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite cu adezivi. Luarea şi pregătirea probelor 4
STAS 12310/2-85 Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite cu adezivi. Încercarea la forfecare 2
STAS 12310/3-85 Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite cu adezivi. Încercarea la tracţiune 4
STAS 12377-85 Controlul ultrasonic al placărilor prin sudare, laminare şi explozie 6
STAS 12377-85 Controlul ultrasonic al placărilor prin sudare, laminare şi explozie 6
STAS 12522-87 Lipirea metalelor. Determinarea temperaturii de dezlipire 4
STAS 12558-87 Lipirea metalelor. Sârme, vergele şi benzi din aliaje pe bază de aluminiu 4
STAS 12620-88 Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu conţinut de cupru-fosfor şi cupru-fosfor-argint 6
STAS 12790-89 Aliaje pentru lipire moale. Metode de verificare a comportării la lipire. Metode vizuale şi prin măsurare 8
STAS 12910-90 Maşini de tăiere termica. Clasificare şi terminologie 6
STAS 13107-92 Sudarea electrică prin presiune în puncte a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie 13
STAS 13108-92 Sudarea electrică prin presiune în relief a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie 9
STAS 13123-92 Sudarea electrică prin presiune în linie a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie 12
STAS E ….
STAS E 11594-83 Încercările metalelor. Determinarea influenţei aliajului pentru lipire asupra caracteristicilor mecanice ale metalului de bază 4
STAS ISO ….
STAS ISO 7286-92 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune 12
STAS ISO 7286-92/A99:2002 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune 8
STAS ISO 7286-92/A99:2002 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune 8
STAS ISO 8430-1-92 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 8
STAS ISO 8430-1-92/A99:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 8
STAS ISO 8430-2-92 Sudare electrica prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse 8
STAS ISO 8430-2-92/A99:2002 Sudare electrica prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse 8
STAS ISO 8430-3-92 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindrică prin presare 8
STAS ISO 8430-3-92/A99:2002 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3. Fixarea cilindrică prin presare 8
STAS ISO 9090-92 Etanşeitatea la gaz a aparatelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe 8
STAS ISO 9090-92/A99:2001 Etanşeitatea la gaz a aparatelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe 8
STAS R …
STAS R 11593-83 Comportarea la lipire a metalelor. Elemente de bază 2
STAS R 12494-86 Îmbinări lipite. Metode de verificare a calităţii 6
Reclame

Un răspuns to “CT 39 patrimoniu standarde ASR valabil la 31 decembrie 2008”

  1. 4ndt said

    Unele standarde le detin asa ca putem discuta despre ce spun ele

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: