4ndt's Blog

About NDT procedures, standards. Technical discussions

CT 40 Patrimoniu Standarde ASR valabil in 31 decembrie 2008

Indice Titlu română Număr pagini
2 3 4
SR …
SR 13204:1994 Examinări nedistructive. Sortarea materialelor conductoare prin metoda termoelectrică 6
SR 13340:1996 Examinări nedistructive. Termografie în infraroşu. Vocabular 6
SR 13340:1996 Examinări nedistructive. Termografie în infraroşu. Vocabular 6
SR CR …
SR CR 13935:2002 Examinări nedistructive. Model generic de format de date pentru examinări nedistructive 4
SR EN …
SR EN 444:1996 Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice 16
SR EN 444:1996 Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice 16
SR EN 462-1:1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii 12
SR EN 462-2:1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte şi găuri). Determinarea indicelui de calitate a imaginii 12
SR EN 462-3:1998 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase 16
SR EN 462-4:1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluarea experimentală a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii 10
SR EN 462-5:1998 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire duplex). Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii 10
SR EN 473:2003 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale 36
SR EN 473:2003 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale 36
SR EN 473:2003/A1:2006 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale 8
SR EN 571-1:1999 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale 20
SR EN 583-1:2001 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale 18
SR EN 583-1:2001/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale 4
SR EN 583-2:2002 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 2: Reglajul sensibilităţii şi al bazei de timp 4
SR EN 583-3:2001 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3: Tehnica prin transmisie 14
SR EN 583-4:2003 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 4: Examinare pentru discontinuităţi perpendiculare pe suprafaţă 22
SR EN 583-4:2003/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 4: Examinare pentru discontinuităţi perpendiculare pe suprafaţă 4
SR EN 583-5:2002 Examinări nedistructive. Examinarea ultrasonică. Partea 5: Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor 60
SR EN 583-5:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 5: Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor 4
SR EN 584-1:2006 Examinări nedistructive. Film pentru radiografierea industrială. Partea 1: Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industrială 1
SR EN 584-1:2006 Examinări nedistructive. Film pentru radiografierea industrială. Partea 1: Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industrială 1
SR EN 584-2:1999 Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 2: Controlul prelucrării filmelor prin intermediul valorilor de referinţă 14
SR EN 584-2:1999 Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 2: Controlul prelucrării filmelor prin intermediul valorilor de referinţă 14
SR EN 1330-1:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali 18
SR EN 1330-1:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali 18
SR EN 1330-2:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni pentru metodele de examinare nedistructivă 12
SR EN 1330-2:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni pentru metodele de examinare nedistructivă 12
SR EN 1330-3:2001 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizaţi la examinarea radiografică industrială 28
SR EN 1330-3:2001 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizaţi la examinarea radiografică industrială 28
SR EN 1330-4:2003 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizaţi la examinarea cu ultrasunete 62
SR EN 1330-4:2003 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizaţi la examinarea cu ultrasunete 62
SR EN 1330-5:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 5: Termeni folosiţi la examinarea prin curenţi turbionari 42
SR EN 1330-5:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 5: Termeni folosiţi la examinarea prin curenţi turbionari 42
SR EN 1330-7:2005 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 7: Termeni utilizaţi în examinări cu particule magnetice 1
SR EN 1330-7:2005 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 7: Termeni utilizaţi în examinări cu particule magnetice 1
SR EN 1330-8:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 8: Termeni utilizaţi la încercarea de etanşeitate 4
SR EN 1330-8:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 8: Termeni utilizaţi la încercarea de etanşeitate 4
SR EN 1330-9:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni utilizaţi la examinarea prin emisie acustică 4
SR EN 1330-9:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni utilizaţi la examinarea prin emisie acustică 4
SR EN 1330-10:2003 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10:Termeni utilizaţi la examinarea vizuală 30
SR EN 1330-10:2003 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10:Termeni utilizaţi la examinarea vizuală 30
SR EN 1330-11:2007 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 11: Termeni utilizaţi în difracţia cu radiaţiilor X aplicate asupra materialelor policristaline şi amorfe 65
SR EN 1518:2003 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Caracterizarea detectoarelor de pierdere de gaze prin spectrometrie de masă 4
SR EN 1593:2002 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Tehnici cu bule 14
SR EN 1593:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Tehnica prin emisia de bule 4
SR EN 1714:2000/A2:2004 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 4
SR EN 1779:2002 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Criterii pentru alegerea metodei şi tehnicii 24
SR EN 1779:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii 4
SR EN 12084:2002 Examinări nedistructive. Examinarea cu curenţi turbionari. Principii generale şi ghid de bază 4
SR EN 12084:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinare cu curenţi turbionari. Principii generale şi ghid de bază 4
SR EN 12223:2001 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Specificaţii privind blocul de calibrare nr.1 4
SR EN 12543-1:2001 Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburilor roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 1: Metoda prin baleiere 4
SR EN 12543-2:2001 Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburile roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 2: Metoda radiografică a camerei cu orificiu 4
SR EN 12543-3:2001 Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburilor roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 3: Metoda radiografică a camerei cu fantă 4
SR EN 12543-4:2001 Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburilor roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 4: Metoda prin efectul de muchie 4
SR EN 12543-5:2001 Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburilor roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 5: Măsurarea dimensiunii petei focale efective la tuburi roentgen cu mini şi microfocare 4
SR EN 12544-1:2001 Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor roentgen. Partea 1: Metoda divizorului de tensiune 4
SR EN 12544-2:2001 Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor roentgen. Partea 2: Verificarea constantei prin metoda filtrului gros 4
SR EN 12544-3:2001 Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor roentgen. Partea 3: Metoda spectrometrică 4
SR EN 12668-1:2001 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 1: Defectoscoape 4
SR EN 12668-1:2001/A1:2005 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 1: Defectoscoape 4
SR EN 12668-2:2001 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 2: Traductoare 4
SR EN 12668-2:2001/A1:2005 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 2: Traductoare 4
SR EN 12668-3:2001 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 3: Echipament complet 4
SR EN 12668-3:2001/A1:2005 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea echipamentului pentru examinare ultrasonică. Partea 3: Echipament complet 4
SR EN 12679:2003 Examinări nedistructive. Determinarea dimensiunilor surselor pentru radiografie industrială. Metoda radiografică 4
SR EN 13018:2002 Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale 4
SR EN 13018:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale 4
SR EN 13068-1:2003 Examinări nedistructive. Examinare radioscopică. Partea 1: Măsurare cantitativă a caracteristicilor imaginii 4
SR EN 13068-2:2003 Examinări nedistructive. Examinare radioscopică. Partea 2: Verificarea stabilităţii pe termen lung a sistemelor de formare a imaginii 4
SR EN 13068-3:2002 Examinări nedistructive. Examinare radioscopică. Partea 3: Principii generale pentru examinarea radioscopică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice 4
SR EN 13184:2003 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Metoda prin variaţia presiunii 4
SR EN 13184:2003/A1:2004 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Metoda prin variaţia presiunii 4
SR EN 13185:2003 Examinari nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Metoda cu gaz trasor 4
SR EN 13185:2003/A1:2004 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Metoda cu gaz trasor 4
SR EN 13192:2002 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Etalonarea pierderilor de referinţă pentru gaze 4
SR EN 13192:2002/AC:2004 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Etalonarea pierderilor de referinţă pentru gaze 4
SR EN 13477-1:2003 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Caracterizarea echipamentului. Partea 1: Descrierea echipamentului 4
SR EN 13477-2:2003 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Caracterizarea echipamentului. Partea 2: Verificarea caracteristicilor de funcţionare 4
SR EN 13554:2003 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Principii generale 4
SR EN 13554:2003/A1:2004 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Principii generale 4
SR EN 13625:2003 Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Ghid pentru selectarea instrumentelor utilizate la măsurarea pierderilor de gaz 4
SR EN 13860-1:2003 Examinări nedistructive. Examinarea prin curenţi turbionari. Caracteristicile echipamentului şi verificarea acestuia. Partea 1: Caracteristicile aparaturii şi verificarea acestuia 4
SR EN 13860-2:2003 Examinări nedistructive. Examinarea prin curenţi turbionari. Caracteristicile echipamentului şi verificarea acestuia. Partea 2: Caracteristicile traductorului şi verificarea acestuia 4
SR EN 13860-3:2004 Examinări nedistructive. Examinarea prin curenţi turbionari. Caracteristicile echipamentului şi verificarea acestuia. Partea 3: Caracteristicile sistemului şi verificarea acestuia 12
SR EN 13925-1:2003 Examinări nedistructive. Difracţia radiaţiilor X aplicate asupra materialelor policristaline şi amorfe. Partea 1: Principii generale 4
SR EN 13925-2:2003 Examinări nedistructive. Difracţia radiaţiilor X aplicate asupra materialelor policristaline şi amorfe. Partea 2: Proceduri 4
SR EN 13925-3:2005 Examinări nedistructive. Difracţia radiaţiilor X aplicate asupra materialelor policristaline şi amorfe. Partea 3: Aparatură 1
SR EN 13927:2003 Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament 4
SR EN 14096-1:2003 Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor radiografice. Partea 1: Definiţii, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a imaginii, film de referinţă standardizat şi control calitativ 4
SR EN 14096-1:2003 Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor radiografice. Partea 1: Definiţii, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a imaginii, film de referinţă standardizat şi control calitativ 4
SR EN 14096-1:2003 Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor radiografice. Partea 1: Definiţii, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a imaginii, film de referinţă standardizat şi control calitativ 4
SR EN 14096-2:2003 Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor radiografice. Partea 2: Cerinţe minime 4
SR EN 14096-2:2003 Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor radiografice. Partea 2: Cerinţe minime 4
SR EN 14127:2005 Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete 41
SR EN 14584:2006 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Examinarea echipamentelor metalice sub presiune în timpul încercării. Localizarea plană a surselor de emisie acustică 18
SR EN 14584:2006 Examinări nedistructive. Emisie acustică. Examinarea echipamentelor metalice sub presiune în timpul încercării. Localizarea plană a surselor de emisie acustică 18
SR EN 14784-1:2006 Examinări nedistructive. Radiografie industrială computerizată cu plăci imagine fosforescente cu memorie. Partea 1: Clasificarea sistemelor 30
SR EN 14784-2:2006 Examinări nedistructive. Radiografie industrială computerizată folosind folii fluorescente cu memorie pentru formarea imaginii. Partea 2: Principii generale pentru examinarea materialelor metalice folosind radiaţii X şi gama 20
SR EN 15317:2007 Examinări nedistructive. Examinare cu ultrasunete. Caracterizarea şi verificarea echipamentului de examinare prin ultrasunete pentru măsurarea grosimii 1
SR EN 25580:1993 Examinări nedistructive. Negatoscoape utilizate în radiografierea industrială. Condiţii minimale 8
SR EN 27963:1995 Imbinări sudate din oţel. Bloc de calibrare Nr.2 pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 12
SR EN 27963:1995 Imbinări sudate din oţel. Bloc de calibrare Nr.2 pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 12
SR EN ISO …
SR EN ISO 3059:2002 Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante şi cu pulberi magnetice. Condiţii de observare 4
SR EN ISO 3452-2:2007 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 2: Încercarea produselor penetrante 1
SR EN ISO 3452-3:2002 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 3: Blocuri de referinţă 4
SR EN ISO 3452-3:2002/AC:2002 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 3: Blocuri de referinţă 4
SR EN ISO 3452-4:2002 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament 4
SR EN ISO 9934-1:2002 Examinări nedistructive. Examinarea cu pulberi magnetice. Partea 1: Principii generale 4
SR EN ISO 9934-1:2002/A1:2004 Examinări nedistructive. Examinarea cu pulberi magnetice. Partea 1: Principii generale 4
SR EN ISO 9934-2:2003 Examinări nedistructive. Examinare cu particule magnetice. Partea 2: Medii de detectare 30
SR EN ISO 9934-3:2003 Examinări nedistructive. Examinare cu pulberi magnetice. Partea 3: Aparatură 20
SR EN ISO 12706:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea cu lichide penetrante 4
SR EN ISO 12706:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea cu lichide penetrante 4
SR ENV …
SR ENV 583-6:2002 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 6: Tehnica timpului de zbor ca metodă pentru detectarea şi dimensionarea discontinuităţilor 4
SR ISO …
SR ISO 7004:1993 Fotografie. Film pentru radiografiere industrială. Determinarea rapidităţii şi gradientului mediu ISO după expunerea la radiaţii X sau gama 16
STAS …
STAS 10041-90 Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie 8
STAS 10041-90 Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie 8
STAS 10042-90 Control nedistructiv magnetic. Terminologie 10
STAS 10042-90 Control nedistructiv magnetic. Terminologie 10
STAS 10785-76 Defectoscopie cu curenţi turbionari. Terminologie 10
STAS 12509-86 Metode de control nedistructiv. Clasificare şi terminologie 16
STAS 12509-86 Metode de control nedistructiv. Clasificare şi terminologie 16
STAS 12514-86 Feritometrie magnetică. Clasificare şi terminologie 14
STAS 12514-86 Feritometrie magnetică. Clasificare şi terminologie 14
STAS 12589-87 Defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli şi metode de verificare a calităţii 6
STAS 12851-90 Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Metodă de caracterizare a perceptibilităţii vizuale a radiografiilor 6
STAS 7802/4-79 Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Bloc de calibrare A3 4
STAS 7802/5-79 Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Bloc de calibrare A4 4
STAS E …
STAS E 12704-88 Defectoscopie cu pulberi magnetice. Condiţii tehnice generale de calitate 14
STAS ISO …
STAS ISO 9539-92 Materiale pentru echipamente pentru sudare cu gaze, tăiere sş procedee conexe 6
STAS ISO 9539-92/A99:2001 Materiale pentru echipamente pentru sudare cu gaze, tăiere şi procedee conexe 8
STAS R …
STAS R 12500/3-87 Defectoscopie ultrasonică. Metode de verificare în exploatare a defectoscoapelor ultrasonice 6
Reclame

Un răspuns to “CT 40 Patrimoniu Standarde ASR valabil in 31 decembrie 2008”

  1. 4ndt said

    Unele standarde le detin asa ca putem discuta despre ce spun ele.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: